ทุกครั้งเมื่อเกิดอุทกภัยน้ำท่วม เราสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ หนีน้ำได้ยกเว้น “บ้าน” ตัวบ้านมักจะได้รับความเสียจากน้ำท่วมเสมอหนักบ้างเบาบ้างแตกต่างกันไป เนื่องจากเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวบ้านหนีไปไหนได้ เมื่อน้ำลดการซ่อมแซมก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากเช่นกัน เพราะนอกจากวัสดุก่อสร้างจะขาดตลาดเนื่องจากการคมนาคมที่ไม่สะดวกแล้ว ราคาวัสดุก็จะแพงขึ้นไปตามความยากลำบากในการขนส่งเช่นกันทุกครั้งหลังจากภัยน้ำท่วม แนวความคิดเรื่อง “บ้านลอยน้ำ” ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายอย่างหนึ่ง แนวความคิดเรื่องบ้านลอยน้ำไม่ได้ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่บ้านลอยน้ำอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมานานแล้ว โดยเฉพาะยิ่งที่ ตำบลท่าขนอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษธานี ซึ่งเป็นบ้านลอยน้ำจากภูมิปัญญาชาวบ้านและยังคงอนุรักษ์เป็นชุมชนอยู่ใน ปัจจุบันหลักแนวความคิดของบ้านลอยน้ำก็คือในฤดูแล้งบ้านก็จะตั้งอยู่บนพื้นตามปกติ แต่เมื่อมีน้ำท่วมบ้านก็จะลอยตัวขึ้นตามระดับน้ำ โดยจะมีการยึดตัวบ้านไว้กับเสาที่มั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านโคลงตัวและลอยไปกับกระแสน้ำ เมื่อน้ำลดบ้านก็จะกลับมาตั้งอยู่บนพื้นตามเดิม

จากภูมิปัญญาดังกล่าวทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำหรือมีโอกาสเสี่ยงต่อภัยน้ำ ท่วม ไม่จำเป็นต้องขนย้ายสิ่งของเพื่อหนีน้ำท่วม อีกทั้งยังอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามปกติอีกด้วยแบบบ้านลอยน้ำหลังนี้ เป็นบ้านตัวอย่างที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องขนาดและราคาของวัสดุ โดยใช้วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปที่สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด และสามารถดัดแปลงวัสดุได้ตามแต่ละพื้นที่ การกำหนดสัดส่วนต่างๆ ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดของวัสดุ พยายามไม่ให้มีเศษวัสดุเกิดขึ้นหรือให้มีน้อยที่สุด สำหรับระบบที่ทำให้บ้านหลังนี้ลอยน้ำได้ก็คือการใช้ระบบ ทุ่นลอย ที่ทำมาจากถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร หรือจะใช้ถังไฟเบอร์กลาสซึ่งมีราคาสูงกว่าแทนก็ได้ แต่ก็จะมีความทนทานมากกว่าเช่นกันบ้านลอยน้ำต้นแบบนี้ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 60 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่พักอาศัย 23 ตารางเมตร ส่วนทำอาหาร ห้องน้ำ และซักล้าง 37 ตารางเมตร

บ้านลอยน้ำหลังนี้มีถังบำบัด เป็นถังบรรจุจุลินทรีย์ EM ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของห้องน้ำ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนห้องน้ำห้องส้วมระหว่างน้ำท่วมซึ่ง เป็นปัญหาอย่างมาก และส่งผลให้เกิดโลกระบาดตามมาหลังจากปริมาณน้ำลดลงแล้วก็ตามสำหรับงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นของบ้านลอยน้ำหลังนี้ มีราคาประมาณ 900,000 บาท คิดเป็นราคา 15,000 บาท ต่อตารางเมตร ซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาค่าก่อสร้างบ้านบนพื้นปกติอยู่พอสมควร (ราคาค่าก่อสร้างบ้านปกติจะมีราคาอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 10,000 – 12,000 บาท) เมื่อคำนึงความเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำต่างๆ ที่เกิดปัยหาน้ำท่วมเกือบทุกปี ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

แบบก่อสร้างของบ้านลอยน้ำหลังนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถปรับเปลี่ยนขนาด รูปแบบ รูปทรง ได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือตามความชอบของแต่ละบุคคล ลองดาวน์โหลดแบบไปศึกษากันดูนะครับ ถือว่าเป็นไอเดียการป้องกันน้ำท่วมที่ไม่เลวเลยทีเดียว

 

ขอบคุณบทความจาก http://www.baanlaesuan.com

 

 

ข่าวอสังหาฯ อัพเดต